Hỗ trợ trực tuyến

Yahoo

YAHOO

SKYPE

LIVE CHAT

ĐIỆN THOẠI: 0316.566.566

DI ĐỘNG: 0936.986.998

EMAIL: support@truonghaimobile.vn

Facebook Fan Page

Sửa chữa HTC
Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire S (G13)

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire S (G13)

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire S (G13)  chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire không IC

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire không IC

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire không IC  chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire có IC

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire có IC

Thay mặt kính cảm ứng HTC Wildfire có IC  chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Troyphy

Thay mặt kính cảm ứng HTC Troyphy

Thay mặt kính cảm ứng HTC Troyphy (T8686) chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng do […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Surround

Thay mặt kính cảm ứng HTC Surround

Thay mặt kính cảm ứng HTC Surround (T8788) chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng do […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Sensation XE

Thay mặt kính cảm ứng HTC Sensation XE

Thay mặt kính cảm ứng HTC Sensation XE (G18/ Z715E) chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Raider 4G

Thay mặt kính cảm ứng HTC Raider 4G

Thay mặt kính cảm ứng HTC  Raider 4G chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng do […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Mozart

Thay mặt kính cảm ứng HTC Mozart

Thay mặt kính cảm ứng HTC Mozart chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng do rơi […]

Thay mặt kính cảm ứng HTC Incredible (G11/ S710E)

Thay mặt kính cảm ứng HTC Incredible (G11/ S710E)

Thay mặt kính cảm ứng HTC Incredible (G11/ S710E) chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư hỏng […]

Thay mặt kính cảm ứng HD2 cài / HD2 hàn

Thay mặt kính cảm ứng HD2 cài / HD2 hàn

Thay mặt kính cảm ứng HD2 cài / HD2 hàn chính hãng lấy ngay duy nhất tại Trường Hải Mobile. Địa chỉ uy tín nhất chuyên nghiệp và uy tín nhất trên thị trường hiện nay. Trong quá trình sử dụng vì một lý do nào đó mà mặt kính & cảm ứng bị hư […]

Page 1 of 3123